Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Štítky: Vyberte štítky

Termín

1. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

1. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

1. 6. 2016 – Katedra zpěvu – předmět Filosofie umění, na uč. 205

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

1. 6. 2016 – Katedra zpěvu – předmět Pedagogika a psychologie, na uč. 205

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař

2. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

2. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

2. 6. 2016 – Katedra varhanní a historické interpretace - Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Člen komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra bicích nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: prof. MgA. Martin Opršál
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský

3. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

3. 6. 2016 – Katedra hudební produkce – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Jozef Podhoranský
Člen komise: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie – předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů – předmět Filosofie umění, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

6. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů - předmět Pedagogika a psychologie, uč. 205 HF JAMU

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek

7. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - žesťové nástroje, aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. Jan Broda
Člen komise: Mgr.art. Pavel Bureš
Člen komise: Mgr. Petr Janda, OA
Člen komise: MgA. Vojtěch Novotný
Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský
Člen komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

7. 6. 2016 – Katedra jazzové interpretace (JI), komorní sál

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Rostislav Fraš
Člen komise: RNDr. Matúš Jakabčic
Člen komise: MgA. Vít Křišťan
Člen komise: Mgr. Jan Přibil, DiS.
Člen komise: Jiří Slavík
Člen komise: doc. MgA. Vilém Spílka

8. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Václav Málek
Člen komise: MgA. Sylva Marková, Ph.D.
Člen komise: MgA. Tomáš Studený, Ph.D.
Člen komise: doc. Alena Vaňákova

9. 6. 2016 – Katedra dechových nástrojů (KDN) - dřevěné nástroje, aula, cca od 17 h uč. 214

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. František Kantor
Člen komise: MgA. Jaroslav Kubita
Člen komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: doc. Jurij Likin
Člen komise: doc. Mgr. Roman Novozámský
Člen komise: prof. Mgr. Milan Polák
Člen komise: doc. MgA. Vít Spilka

9. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: prof. Jiří Doležel
Člen komise: prof. MgA. Ivan Gajan
Člen komise: Mgr. Josefa Hloušková
Člen komise: Mgr. Eva Horáková
Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
Člen komise: doc. Mgr. Daniela Velebová
Člen komise: prof. MgA. Alena Vlasáková
Člen komise: Mgr. Helena Weiser

10. 6. 2016 – Katedra hudební produkce (KHP), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Jozef Podhoranský
Člen komise: PhDr. Vladimír Hřebíček
Člen komise: Mgr. Vít Kouřil
Člen komise: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Iva Šmídová
Člen komise: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.
Člen komise: Ing. Jana Vondráčková

10. 6. 2016 – Katedra klavírní interpretace (KKI), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: prof. Jiří Doležel
Člen komise: Mgr. Josefa Hloušková
Člen komise: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Člen komise: Pavlína Klokočníková
Člen komise: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
Člen komise: doc. Mgr. Daniela Velebová
Člen komise: prof. MgA. Alena Vlasáková

10. 6. 2016 – Katedra zpěvu (KZP), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jindra Bártová
Člen komise: doc. Mgr. Marta Beňačková
Člen komise: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Člen komise: doc. Jaroslava Janská
Člen komise: doc. Mgr.art. Helena Kaupová
Člen komise: Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Člen komise: MgA. Blanka Morávková
Člen komise: Mgr. Jaromír Novotný
Člen komise: MgA. Zdeněk Plech
Člen komise: Natalia Romanová-Achaladze
Člen komise: doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Člen komise: Tatiana Teslya

13. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem. Poznámka ke složení komise - Mgr. V. Chmelová pouze pro obor Kompozice
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Richard Fajnor
Člen komise: prof. PhDr. Leoš Faltus
Člen komise: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.
Člen komise: MgA. Jan Kavan, Ph.D.
Člen komise: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Člen komise: doc. Martin Smolka
Člen komise: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

13. 6. 2016 – Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR), uč. 03

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: prof. Rostislav Hališka
Člen komise: Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.
Člen komise: MgA. Jakub Klecker
Člen komise: MgA. Mgr. Pavel Koňárek
Člen komise: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.
Člen komise: doc. Josef Pančík
Člen komise: doc. Mgr. Emil Skoták
Člen komise: prof. Mgr. Jan Zbavitel

13. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: doc. MgA. Bohuslav Matoušek
Člen komise: prof. ArtD. Peter Michalica
Člen komise: Mgr. Pavel Suk
Člen komise: doc. Miloš Vacek
Člen komise: Mgr. Pavel Wallinger

13. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), uč. 112

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: prof. Martin Mysliveček

14. 6. 2016 – Katedra bicích nástrojů (KBN), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Martin Opršál
Člen komise: Kamil Slezák
Člen komise: MgA. Radek Tomášek

14. 6. 2016 – Katedra strunných nástrojů (KSN), aula

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Václav Kunt
Člen komise: MgA. Matěj Freml, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Člen komise: prof. Jozef Podhoranský
Člen komise: doc. Mgr. Jan Řezníček
Člen komise: MgA. David Šlechta, Ph.D.
Člen komise: MgA. Marek Švestka, Ph.D.
Člen komise: MgA. Miroslav Zicha

14. 6. 2016 – Katedra varhanní a historické interpretace (KVHI), uč. 330

Typ studia: nespecifikováno

Poznámka:
Absolvent se dostaví ke zkouškám v časové rezervě a zároveň využije přípravného času ke zkoušce – čtvrt hodiny před svým rozepsaným časem.
Komise:
Předseda komise: prof. MgA. Jindřich Petráš
Člen komise: MgA. Pavel Černý
Člen komise: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA
Člen komise: prof. MgA. Kamila Klugarová
Člen komise: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Člen komise: prof. MgA. Zdeněk Nováček
Člen komise: Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus
Člen komise: Mgr. Irena Troupová
Člen komise: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.