Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
 2. VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom). 2017.
 3. HOFFMANOVÁ, Radka. Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte. 2017.
 4. REKOVÁ, Tereza. Rozhlasová dokumentaristika v zrcadle International Feature Conference. 2017.
 5. ZARODŇANSKÁ, Daniela. Typologie a problémové oblasti mezinárodních projektů spolupráce z pohledu divadla repertoárového typu. 2017.
 6. 2016

 7. HLAVICOVÁ, Lucie. Analýza studijních materiálů a pedagogických postupů využívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání. 2016.
 8. SMREKOVÁ, Mária. Multikultúrne prvky v postdramatickom divadle vs. Postdramatické divadlo v multikultúrnom prostredí. 2016.
 9. ONDRUŠOVÁ, Jana. Transformácia niektorých špecifických motívov Ladislava Grosmana vo vývojo-vých fázach scenára Obchodu na korze nájdených v archíve Filmového Studia Barrandov (a stopy Grosmanovej scená-ristickej tvorby v ďalších archívoch). 2016.
 10. SERIŠ, Pavol. Výskum divadelných aktivít Boleslava Polívky vo frankofónnych krajinách. 2016.
 11. KUNÁŠKOVÁ, Markéta. Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením. 2016.
 12. 2015

 13. VĚTROVEC, Vítězslav. KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc aneb Divadlo je lidská zkušenost. 2015.
 14. REKOVÁ, Tereza. Literárně-dramatický odkaz Hieronyma Lorma v kontextu moderního světa hluchoslepých. 2015.
 15. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1960–1970: Výtvarný jazyk televizních pořadů a filmů s divadelní loutkou. 2015.
 16. ULIČNÁ, Rebeka. Na východ od Západu: súťažná sekcia karlovarského filmového festivalu ako vstupná brána začínajúcich tvorcov z tzv. východu do sveta filmových festivalov. 2015.
 17. LIŠKOVÁ, Magdaléna. Odborné diskuze a působení studentské poroty v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 s důrazem na přístup k analýze a hodnocení inscenací. 2015.
 18. KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ and Anna VOTRUBOVÁ. Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ. 2015.
 19. 2014

 20. REPAŠSKÁ, Lucia. Akčný výskum dekompozičných princípov v inscenačnej tvorbe. 2014.
 21. ČONKOVÁ, Anna. Alternatívne metódy výučby práce s hlasom (prípadové štúdie). 2014.
 22. ZDRÁHAL, Dušan. Inscenační tvorba Aloise Hajdy v Mahenově činohře v letech 1981–1991. 2014.
 23. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1950–1960 – Výtvarný jazyk televizních pořadů a filmů s divadelní loutkou. 2014.
 24. BURAJ, Ivan. Práca s princípom prézentnosti v inscenáciách Thomasa Ostermeiera. 2014.
 25. MACHEK, Tomáš. Rozvoj předpokladů pro práci s externalizačními prostředky. 2014.
 26. KONÝVKA, Jonáš. Vhodně široký Rámcový vzdělávací program základního umeckého vzdělávání. 2014.
 27. PŘÍKRÝ, Tomáš and Václav OLŠAR. Výzkum fyzikálních vlastností světla v mobilním simulačním světelném modelu a jejich využití v praxi (Research of physical sides of light in portable simulation lighting laboratory and application to practice). 2014.
 28. PÁCHOVÁ, Lucie. Výzkum hlasové a pohybové improvizace formou tvůrčích dílen. 2014.
 29. 2013

 30. JANOVE, Jana. Audiovizuálna situácia a podmienky pre debutantov vo Vyšehradskom regióne. 2013.
 31. KUBÍKOVÁ, Jolana. Chéreauovo nastudování Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův. 2013.
 32. BURŠOVÁ, Andrea. Inscenace Eulen bleiben immer v divadle Theater Brett – Ernst Jandl. 2013.
 33. ZDRÁHAL, Dušan. Inscenační postupy a metoda režijní práce Aloise Hajdy s ohledem na inspirační zdroje a impulsy. 2013.
 34. VĚTROVEC, Vítězslav. Obnova paměti vesnice – Inscenační činnost ve Velké Lhotě v letech 2008–2012. 2013.
 35. KUBÍKOVÁ, Jolana. Peer Gynt a Hamlet: dvě Chéreauovy jevištní etafory lidského údělu. 2013.
 36. DOLEŽAL, Adam. Peter Brook a Bouffes du Nord – Hledání místa pro setkání. 2013.
 37. JEBAVÁ, Kateřina. Výzkum tandemové komunikace prostřednictvím tvorby a analýzy inscenace. 2013.
 38. 2012

 39. KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila. Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě. 2012.
Display details
Displayed: 5/12/2022 16:00