Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
 2. VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom). 2017.
 3. HOFFMANOVÁ, Radka. Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte. 2017.
 4. REKOVÁ, Tereza. Rozhlasová dokumentaristika v zrcadle International Feature Conference. 2017.
 5. ZARODŇANSKÁ, Daniela. Typologie a problémové oblasti mezinárodních projektů spolupráce z pohledu divadla repertoárového typu. 2017.
 6. KULICHOVÁ, Radka a Veronika SLÁMOVÁ. Umělecké tlumočení vybraných písní do českého znakového jazyka. 2017.
 7. 2016

 8. HLAVICOVÁ, Lucie. Analýza studijních materiálů a pedagogických postupů využívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání. 2016.
 9. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1980 - 1990. 2016.
 10. SMREKOVÁ, Mária. Multikultúrne prvky v postdramatickom divadle vs. Postdramatické divadlo v multikultúrnom prostredí. 2016.
 11. KULICHOVÁ, Radka. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka. 2016.
 12. ONDRUŠOVÁ, Jana. Transformácia niektorých špecifických motívov Ladislava Grosmana vo vývojo-vých fázach scenára Obchodu na korze nájdených v archíve Filmového Studia Barrandov (a stopy Grosmanovej scená-ristickej tvorby v ďalších archívoch). 2016.
 13. SERIŠ, Pavol. Výskum divadelných aktivít Boleslava Polívky vo frankofónnych krajinách. 2016.
 14. KUNÁŠKOVÁ, Markéta. Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením. 2016.
 15. 2015

 16. VĚTROVEC, Vítězslav. KočéBRování 2014: Cykly aneb Divadlo je setkání. 2015.
 17. VĚTROVEC, Vítězslav. KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc aneb Divadlo je lidská zkušenost. 2015.
 18. REKOVÁ, Tereza. Literárně-dramatický odkaz Hieronyma Lorma v kontextu moderního světa hluchoslepých. 2015.
 19. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1960–1970: Výtvarný jazyk televizních pořadů a filmů s divadelní loutkou. 2015.
 20. ULIČNÁ, Rebeka. Na východ od Západu: súťažná sekcia karlovarského filmového festivalu ako vstupná brána začínajúcich tvorcov z tzv. východu do sveta filmových festivalov. 2015.
 21. ŠUTÁK, Jakub. Noc v strednej Európe (stredoeurópsky film noir). 2015.
 22. LIŠKOVÁ, Magdaléna. Odborné diskuze a působení studentské poroty v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 s důrazem na přístup k analýze a hodnocení inscenací. 2015.
 23. SERIŠ, Pavol. Percepcia pohybovej komédie v zahraničí. 2015.
 24. VĚTROVEC, Vítězslav. Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo. 2015.
 25. VĚTROVEC, Vítězslav. Velkolhotečtí pěvci aneb Hledání zapomenutého. 2015.
 26. KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ a Anna VOTRUBOVÁ. Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ. 2015.
 27. 2014

 28. REPAŠSKÁ, Lucia. Akčný výskum dekompozičných princípov v inscenačnej tvorbe. 2014.
 29. ČONKOVÁ, Anna. Alternatívne metódy výučby práce s hlasom (prípadové štúdie). 2014.
 30. ZDRÁHAL, Dušan. Inscenační tvorba Aloise Hajdy v Mahenově činohře v letech 1981–1991. 2014.
 31. FLEISLEBR, Jitka. Jana Preková – mezi designem a eventem. 2014.
 32. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1950–1960 – Výtvarný jazyk televizních pořadů a filmů s divadelní loutkou. 2014.
 33. JIRÁSEK, Pavel. Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1970–1980. 2014.
 34. BURAJ, Ivan. Práca s princípom prézentnosti v inscenáciách Thomasa Ostermeiera. 2014.
 35. KONÝVKA, Jonáš. Příklady výuky na literárně-dramatickém oboru. 2014.
 36. MACHEK, Tomáš. Rozvoj předpokladů pro práci s externalizačními prostředky. 2014.
 37. KONÝVKA, Jonáš. Různorodé obsahy oboru Dramatická výchova. 2014.
 38. KONÝVKA, Jonáš. Vhodně široký Rámcový vzdělávací program základního umeckého vzdělávání. 2014.
 39. PŘÍKRÝ, Tomáš a Václav OLŠAR. Výzkum fyzikálních vlastností světla v mobilním simulačním světelném modelu a jejich využití v praxi. 2014.
 40. PÁCHOVÁ, Lucie. Výzkum hlasové a pohybové improvizace formou tvůrčích dílen. 2014.
 41. 2013

 42. JANOVE, Jana. Audiovizuálna situácia a podmienky pre debutantov vo Vyšehradskom regióne. 2013.
 43. REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozícia ako rozklad klasického logos. 2013.
 44. KUBÍKOVÁ, Jolana. Chéreauovo nastudování Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův. 2013.
 45. BURŠOVÁ, Andrea. Inscenace Eulen bleiben immer v divadle Theater Brett – Ernst Jandl. 2013.
 46. ZDRÁHAL, Dušan. Inscenační postupy a metoda režijní práce Aloise Hajdy s ohledem na inspirační zdroje a impulsy. 2013.
 47. VĚTROVEC, Vítězslav. Obnova paměti vesnice – Inscenační činnost ve Velké Lhotě v letech 2008–2012. 2013.
 48. KUBÍKOVÁ, Jolana. Peer Gynt a Hamlet: dvě Chéreauovy jevištní etafory lidského údělu. 2013.
 49. DOLEŽAL, Adam. Peter Brook a Bouffes du Nord – Hledání místa pro setkání. 2013.
 50. JEBAVÁ, Kateřina. Výzkum tandemové komunikace prostřednictvím tvorby a analýzy inscenace. 2013.
 51. 2012

 52. KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila. Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 15:23