Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BÁRTOVÁ, Jindra. Anna Barová: Posedlost divadlem umocněná emocí hudby. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020. s. 10-28. ISBN 978-80-7460-176-7.
 2. BÁRTOVÁ, Jindra. Co střeží Karyatidy aneb Průvodce Hudební fakultou. Vydání první. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. 51 s. ISBN 978-80-7460-181-1.
 3. BÁRTOVÁ, Jindra. Jan Trojan: Region je pro mne základní jednotka výzkumu. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020. s. 29-55. ISBN 978-80-7460-176-7.
 4. BÁRTOVÁ, Jindra. Miloslav Ištvan kdysi a dnes. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020. s. 56-61. ISBN 978-80-7460-176-7.
 5. BÁRTOVÁ, Jindra. Osobnosti Hudební fakulty II. Brno: JAMU, 2020. 340 s. ISBN 978-80-7460-176-7.
 6. 2019

 7. BÁRTOVÁ, Jindra. Jsem hudebník a jmenuji se Veselka. Brno: Nakladatelství JAMU, 2019. 83 s. ISBN 978-80-7460-158-3.
 8. BÁRTOVÁ, Jindra. Půlstoletí brněnského festivalového dění. Brno: Filharmonie Brno, 2019. 11 s.
 9. 2018

 10. BÁRTOVÁ, Jindra. JAMU - Janáčkovo dědictví? In Janáčkiana 2018, Ostrava. 2018.
 11. BÁRTOVÁ, Jindra. Muzikolog Jiří Vysloužil. Brno: Nakladatelství JAMU, 2018. 141 s. ISBN 978-80-7460-136-1.
 12. 2017

 13. BÁRTOVÁ, Jindra a Květoslava HORÁČKOVÁ. Divadlo vytvořené hudbou : Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka. In Acta musicologica et theatrologica. První vydání. Brno: JAMU, 2017. s. 108-129. Acta musicologica et theatrologica, 21. ISBN 978-80-7460-102-6.
 14. BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA a Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7460-120-0.
 15. 2016

 16. VRAJÍKOVÁ, Zuzana, Karla PhDr. HOFMANNOVÁ, Lucie ŠILEROVÁ, Mgr. Jana ČIPÁKOVÁ a Jindra BÁRTOVÁ. Konference o kritice. 2016.
 17. 2012

 18. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Firkušný, Janáček a Brno. In Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. Brno: Ediční středisko JAMU, 2012. 12 s. ISBN 978-80-7460-032-6.
 19. 2011

 20. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Kaprálová in the Context of Czech Music. In The Kaprálová Companion. USA: Lexington Books, 2011. 12 s. ISBN 978-0-7391-6723-6.
 21. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Kaprálová in the Context of Czech Music. In The Kaprálová Companion. Plymouth, United Kingdom: Lexington Books, Plymouth, United Kingdom, 2011. 15 s. ISBN 978-0-7391-6723-6.
 22. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Neměl čas poznat, proč u nás volíme soudce. 2011.
 23. 2010

 24. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence. In Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2010. 8 s. ISBN 978-80-210-5303-8.
 25. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Miloslav Ištvan: Complete works for string quartett. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 5, 2 s. ISSN 0862-8505.
 26. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Přemítání nejen o hudbě. In Přemítání nejen o hudbě. Brno: JAMU Brno, 2010. 50 s. Úvahy a názory, č.3. ISBN 978-80-86928-74-6.
 27. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Stručná historie dlouhého čekání. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 6, 5 s. ISSN 0862-8505.
 28. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Stručná historie dlouhého čekání na brněnský koncertní sál. Opus musicum. 2010, č. 6, 5 s. ISSN 0862-8505.
 29. 2009

 30. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Několik vzpomínkových střípků na kolegy z konzervatoře. 2009.
 31. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Teorie a dějiny hudby na JAMU v prvních letech její existence. 2009.
 32. 2007

 33. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka ? Janáček. 2007.
 34. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky/ /vztahu Veselka ? Janáček (upravená verze). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 8 s. ISBN 978-80-210-4270-4.
 35. 2006

 36. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Janáček učitel, jeho žáci a jeho dědicové. In Fenomén Janáček včera a dnes. Brno: Konzervatoř Brno, 2006. 6 s. ISBN 80-87005-00-7.
 37. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Rodové zázemí hudebního skladatele Miloslava Ištvana. 2006.
 38. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Státní filharmonie Brno a hudba dvacátého století. In Historie a současnost Státní filharmonie Brno. Sborník statí k 50. výročí Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2006. 4 s. ISBN 80-239-5080-0.
 39. 2005

 40. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Brněnská kompoziční tvorba v šedesátých letech a její reflexe. Hommage ? Jiří Fukač. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 9 s. ISBN 80-210-3965-5.
 41. 2004

 42. BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Camerata Brno. In Camerata Brno. JAMU Brno: JAMU Brno, 2004. 294 s. Acta Musicologica et theatrologica. ISBN 80-85429-97-7.
 43. BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Vliv Janáčkova kompozičního myšlení na pozdější generace skladatelů. Opus musicum. 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 66-73. ISSN 0862-8505.
 44. 2003

 45. BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Camerata Brno. In Camerata Brno. Jamu Brno: JAMU, 2003. 293 s. Acta musicologica et teatrologica č. 10. ISBN 80-85429-87-X.
 46. BÁRTOVÁ, Jindřiška a Leoš FALTUS. Dirigentské vystoupení Edgara Varése a otazníky s ním spojené. Hudební rozhledy. 2003, roč. 56, č. 3, s. 36-39. ISSN 9918-6996.
 47. BÁRTOVÁ, Jindra a Monika HOLÁ. Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně. Jamu Brno: JAMU, 2003. 179 s. Acta musicologica et theatrologica č.9. ISBN 80-85429-88-8.
 48. 1999

 49. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Oxfordský slovník. Opus musicum. 1999, roč. 31, č. 2, s. 64-66. ISSN 0862-8505.
 50. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Tematický a bibliografický katalog Vítězslava Nováka. Opus musicum. 1999, roč. 31, č. 5, s. 51. ISSN 0862-8505.
 51. 1998

 52. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Janáčkovo působení na učitelském ústavu v Brně a hudební obzor venkovského učitele na přelomu 19. a 20. století. Hudební věda. 1998, roč. 35, č. 4, s. 377;383. ISSN 0018-7003.
 53. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Leoš Janáček, c. k. učitel hudby. Opus musicum. 1998, roč. 30, 4-5, s. 131;138. ISSN 0862-8505.
 54. 1997

 55. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Miloslav Ištvan. In Miloslav Ištvan. Brno: JAMU, 1997. ISBN 80-85429-33-0.
 56. 1996

 57. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vliv divadla na skladatelskou tvorbu. Scénická a artificiální hudba v díle Miloslava Ištvana. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 1, s. 8;14. ISSN 0862-8505.
 58. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Wolte Varese Dirigent werden? Edgard Varese und sein Konzert mit der Tschechischen Philharmonie. Das Orchester. 1996, roč. 44, 7-8, s. 15;18. ISSN 0030-4468.
 59. 1994

 60. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Jan Kapr. In Jan Kapr. Brno: JAMU, 1994. ISBN 80-85429-13-6.
 61. BÁRTOVÁ, Jindřiška. Poválečná hudební kritika z pohledu kulturních rubrik deníků v Brně. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 4, s. 115;119. ISSN 0862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 7. 2022 02:20