Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. TRTÍLEK, Pavel. Cestou k počátkům divadla. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 71-78. ISBN 978-80-7460-139-2.
  Název anglicky: On a Way to the Beginnings of Theatre
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Trtílek, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: theatre history; genealogy of theatre; ancient culture

  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 24. 4. 2019 15:35.
 2. 2014

 3. TRTÍLEK, Pavel. Patrick Hamilton, Provaz : [premiéra 21. února 2014 v Divadle Reduta. Brno: Národní divadlo Brno, 2014. 29 s. ISBN 978-80-260-6558-6.
  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 11. 2017 11:35.
 4. 2013

 5. TRTÍLEK, Pavel a Ivana MACHÁČKOVÁ. Poslední kniha. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7443-062-6.
  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 11. 2017 11:35.
 6. 2011

 7. TRTÍLEK, Pavel. Specifika francouzského absurdního divadla. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2011. 182 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-97-5.
  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 11. 2017 11:35.
 8. TRTÍLEK, Pavel. Specifika francouzského absurdního divadla. In Specifika francouzského absurdního divadla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 182 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-97-5.
  Název anglicky: Specific Features of French Absurd Theatre
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština.
  Klíčová slova anglicky: play; textual anlysis; theatre of the Absurd; French drama

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 9. 2010

 10. TRTÍLEK, Pavel a Jan KRUPA. Modelky. In RozRazil - současná česká hra. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2010. 113 s. RozRazil - současná česká hra, sv. 86. ISBN 978-80-7443-000-8.
  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 11. 2017 11:35.
 11. 2007

 12. TRTÍLEK, Pavel. Od slov k hudbě. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, I.07, s. 134-141. ISSN 0862-7258.
  Název anglicky: From Words to Music
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Jean Tardieu; language; music principles

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 13. TRTÍLEK, Pavel. Robert Pinget. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, II.07, s. 141-148. ISSN 0862-7258.
  Název anglicky: Robert Pinget
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Robert Pinget; absurd drama; language play

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 14. TRTÍLEK, Pavel. Řeč jako parazit. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, III.07, s. 166-169. ISSN 0862-7258.
  Název anglicky: Speaking as a Parazite
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Roland Dubillard; absurd theatre; language

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 15. 2006

 16. TRTÍLEK, Pavel. Eug?ne Ionesco ? mechanismus hrací škříňky. Svět a divadlo. 2006, roč. 17, IV.06, s. 156-161, 7 s. ISSN 0862-7258.
  Název anglicky: Eug?ne Ionesco ? Mechanism of Music Box
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Ionesco; absurd drama; language plays

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
Zobrazeno: 26. 11. 2022 21:13