Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CEJPEK, Václav. Městské divadlo Brno v letech 1995-2020 aneb Dramaturgie na počátku nového tisíciletí aneb Dynamické čtvrtstoletí. In 75 let Městského divadla Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2020. s. 21-61. n/a. ISBN 978-80-270-8069-4.
 2. 2016

 3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Václav CEJPEK, Tatiana GAVALCOVÁ, Eva PASÁČKOVÁ, Radko RAJMON a Lenka VALOVÁ. Využití výsledků učení na vysokých školách : příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s. ISBN 978-80-87601-35-8.
 4. 2014

 5. CEJPEK, Václav, Jiří STROMŠÍK a Heinrich von KLEIST. Heinrich von Kleist, Princ Homburský : třetí inscenace sedmdesáté sezóny 2014/2015 : premiéra 8. a 9. listopadu 2014 na Činoherní scéně. Brno: Městské divadlo, 2014. 160 s. ISBN 978-80-260-7388-8.
 6. 2013

 7. CEJPEK, Václav, Jan LATZKA, Ladislav STÝBLO, Petr KRACIK a Klaus MANN. Klaus Mann, Mefisto : příběh jedné kariéry : premiéra 9. února 2013 : šestá inscenace šedesáté osmé sezóny 2012/2013 : Městské divadlo Brno, Činoherní scéna. Brno: Městské divadlo Brno, 2013. 183 s. ISBN 978-80-260-4003-3.
 8. STACH, Jiří, Milan TVRDÍK, Václav CEJPEK, Jiří ZÁVIŠ, Jef KRATOCHVIL, Tino KRATOCHVIL a Martin WALSER. Martin Walser, Všemocný pan Krott : rekviem za nesmrtelného : česká premiéra 5. října 2013 : druhá inscenace šedesáté deváté sezóny 2013/2014 : Městské divadlo Brno, Činoherní scéna. Brno: Městské divadlo Brno, 2013. 185 s. ISBN 978-80-260-5228-9.
 9. 2009

 10. MAREČEK, Luboš, Jan ŠOTKOVSKÝ, Václav CEJPEK, Zbyněk SRBA a Jan ŠOTKOVSKÝ. Václav Cejpek - Zbyněk Srba - Jan Šotkovský, Betlém : pastorála, aneb, hry vánoční : třetí inscenace šedesáté páté sezony 2009/2010 : premiéra 31. října 2009 na Činoherní scéně Městského divadla Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2009. 160 s. ISBN 978-80-254-6255-3.
 11. MAREČEK, Luboš, Jan ŠOTKOVSKÝ, Václav CEJPEK, Zbyněk SRBA a Jan ŠOTKOVSKÝ. Václav Cejpek - Zbyněk Srba - Jan Šotkovský, Betlém : pastorála, aneb, hry vánoční : třetí inscenace šedesáté páté sezony 2009/2010 : premiéra 31. října 2009 na Činoherní scéně Městského divadla Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2009. 160 s. ISBN 978-80-254-6255-3.
 12. 2007

 13. CEJPEK, Václav. Obraz světa v dramatickém díle Thomase Bernharda. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 71-76. ISBN 978-80-86928-24-1.
 14. CEJPEK, Václav. Text jako předloha divadelní inscenace. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 115-122. ISBN 978-80-86928-24-1.
 15. 2006

 16. CEJPEK, Václav. Co zbylo z Ibsena? In Ipse ipsa Ibsen. Sobrní ibsenovských studií. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006. s. 170-183. ISBN 80-239-6129-2.
 17. CEJPEK, Václav a Karolína STEHLÍKOVÁ. Ipse ipsa Ibsen : sborník ibsenovských studií. In Gaupe. Vyd. 1. Soběslav: Elg, 2006. 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2.
 18. 2001

 19. CEJPEK, Václav a Alois MRŠTÍK. Alois a Vilém Mrštíkové, Maryša : [sezóna 2000-2001, premiéra 15. června 2001 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 2001. 24 s. ISBN 80-238-9327-0.
 20. CEJPEK, Václav. Botho Strauss, Ithaka : česká premiéra 19. října 2001 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo, 2001. 17 s. ISBN 80-238-9151-0.
 21. 2000

 22. CEJPEK, Václav. Georges Feydeau, Champignolem proti své vůli = Georges Feydeau, Champignol malgré lui : premiéra 16. června 2000 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo, 2000. 12 s. ISBN 80-238-8131-0.
 23. CEJPEK, Václav. William Shakespeare, Sen noci svatojánské : první premiéra 20. října 2000, druhá premiéra 21. října 2000 v Mahenově divadle. Brno: Národní divadlo, 2000. 12 s. ISBN 80-238-8129-9.
 24. 1999

 25. CEJPEK, Václav. Friedrich Dürrenmatt, Král Jan : podle Shakespeara : premiéra 22. října 1999 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1999. 12 s. ISBN 80-238-8132-9.
 26. ŠPIČKOVÁ, Klára a Václav CEJPEK. Milan Uhde - Miloš Štědroň, Pohádka máje : (na motivy románu Viléma Mrštíka) ; program ke 4.premiéře 115. sezóny 1998-99 připravili Václav Cejpek a Klára Špičková : premiéra 23. dubna 1999 v Mahenově divadle v Brně. Brno: Národní divadlo v Brně, 1999. 14 s. ISBN 80-238-5647-2.
 27. 1998

 28. SRBA, Zbyněk a Václav CEJPEK. Alois Jirásek, Lucerna : premiéra 20. března 1998 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1998. 20 s. ISBN 80-238-9332-7.
 29. CEJPEK, Václav. Franz Werfel, Kozlí zpěv : [premiéra 19. června 1998 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1998. 20 s. ISBN 80-238-3046-5.
 30. SEDLÁK, Jan a Václav CEJPEK. Mahenovo divadlo v Brně. Brno: Národní divadlo v Brně, 1998. 40 s. ISBN 80-238-2403-1.
 31. 1997

 32. CEJPEK, Václav. Alejandro Casona, Jitřní paní = Alejandro Casona, La dama del alba : premiéra 4. dubna 1997 v Mahenově divadle. V Brně: Národní divadlo v Brně, 1997. 24 s. ISBN 80-238-9329-7.
 33. 1995

 34. NAVRÁTIL, Evžen, Václav CEJPEK, Karel Jaromír ERBEN, Václav HOLLAR a František PAVLÍČEK. František Pavlíček, Tři zlaté vlasy děda Vševěda : na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena : premiéra 20. října 1995 v Mahenově divadle : [divadelní program. Brno: Mahenovo divadlo, 1995. 15 s.
 35. 1994

 36. CEJPEK, Václav. Černý anděl : pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda : habilitační práce. 1. vyd. Brno: JAMU, 1994. 61 s. ISBN 80-85429-15-2.
 37. CEJPEK, Václav. Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda. In Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda. Brno: JAMU Brno, 1994. ISBN 80-85429-15-2.
 38. 1992

 39. CEJPEK, Václav. Divadelní studie : sborník přednášek : určeno pro posl. DIFA JAMU. 1. vyd. Brno: JAMU, 1992. 65 s. ISBN 80-85429-10-1.
 40. 1986

 41. CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1986. 33 s.
 42. CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Městské kultur. středisko S. K. Neumanna, 1986. 32 s.
 43. CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1986. 39 s.
 44. CEJPEK, Václav. Současná německá dramatika. Brno: Městské kultur. středisko S. K. Neumanna, 1986. 49 s.
 45. 1984

 46. STRAHL, Rudi a Václav CEJPEK. Před očima všech : Veselohra. In Malá řada socialist. autorů / Dilia. 1. [vyd. Praha: Dilia, 1984. 175 s. Malá řada socialist. autorů / Dilia, Sv. 112.
 47. 1982

 48. WENDT, Albert a Václav CEJPEK. Past ve sklepě : Komické nokturno. In Malá řada socialist. autorů / Dilia. 1. [vyd. Praha: Dilia, 1982. 81 s. Malá řada socialist. autorů / Dilia, Sv. 91.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 02:50