Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BROULÍKOVÁ, Veronika a Zoja MIKOTOVÁ. K jedinečnosti současného divadla Neslyšících v České republice. In Lenka Kružíková. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 138-152. ISBN 978-80-244-5663-8. doi:10.5507/pdf.20.24456652.
 2. MIKOTOVÁ, Zoja a Veronika BROULÍKOVÁ. Střípky z historie a současnosti Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící. In Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2020. s. 20-21. ISSN 1211-4065.
 3. 2019

 4. MIKOTOVÁ, Zoja a Veronika BROULÍKOVÁ. Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících JAMU. In Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 2019.
 5. MIKOTOVÁ, Zoja. Ctibor Turba - pedagogika v mimickém a komediálním divadle. 2019. ISBN 978-80-7460-142-2.
 6. MIKOTOVÁ, Zoja. Měnit ne v ano – o omylech a předpojatostech osobních i společenských. In Lešková Dolenská Kateřina. Hnízdo pro duši. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2019. s. 72-93. Kritický katalog výstavy. ISBN 978-80-7331-505-4.
 7. 2018

 8. MIKOTOVÁ, Zoja. Cena města Brna - divadelní umění. Statutární město Brno, 2018.
 9. MIKOTOVÁ, Zoja a Petišková LADISLAVA. Jiřina Ryšánková, Vstříc novým formám. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 151 s. ISBN 978-80-7460-145-3.
 10. MIKOTOVÁ, Zoja, Ladislava PETIŠKOVÁ a Jiřina RYŠÁNKOVÁ. Jiřina Ryšánková Vstříc novým formám. 2018. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 151 s. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta. ISBN 978-80-7460-145-3.
 11. 2010

 12. MIKOTOVÁ, Zoja. O autorství z autsajderství. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 3 s. ISBN 978-80-7331-182-7.
 13. 2009

 14. BROULÍKOVÁ, Veronika a Zoja MIKOTOVÁ. Bajky a sny. In Rukověť dramaterapie II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci||#||Palacký University in Olomouc, 2009. 6 s. ISBN 978-80-244-2274-9.
 15. 2007

 16. MIKOTOVÁ, Zoja. "Caprichos". In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 201-215. ISBN 978-80-86928-24-1.
 17. MIKOTOVÁ, Zoja, Veronika BROULÍKOVÁ a Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Darem tobě získávám i já. Divadlo, Neslyšící a cesta k radosti. In Sborník V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 37-40. ISBN 978-80-244-1652-6.
 18. MIKOTOVÁ, Zoja. "Genesis". In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 235-241. ISBN 978-80-86928-24-1.
 19. 2006

 20. MIKOTOVÁ, Zoja a Veronika BROULÍKOVÁ. K teatroterapii sluchově postižených. In Rukověť dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: UP Olomouc, 2006. s. 90-98. ISBN 80-244-1358-2.
 21. MIKOTOVÁ, Zoja. Z očí do očí anebo Nebojte se ticha. In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006. s. 51-53. ISBN 978-80-903901-2-6.
 22. 2003

 23. MIKOTOVÁ, Zoja. Být slyšen, být viděn, být vnímán. In Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003. s. 50-51. ISBN 80-7331-001-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2021 16:27