Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ, Paulína PETÁKOVÁ, Anna KOČÍ, Monika CHVÍLOVÁ, Karolína STEHLÍKOVÁ, Hana PRŮCHOVÁ, David DROZD, Adéla SZTURCOVÁ, Eliška FIŠEROVÁ and Sabina KAŠPAROVÁ. Symposium o výchově a vzdělávání 15+ a křest učebnice Theatrum.online (Symposium on Upbringing and Education 15+ and Launch of the Textbook Theatrum.online). 2024.
   Name in Czech: Symposium o výchově a vzdělávání 15+ a křest učebnice Theatrum.online
   Name (in English): Symposium on Upbringing and Education 15+ and Launch of the Textbook Theatrum.online
   RIV: Organization of a conference. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic) -- Petáková, Paulína (703 Slovakia) -- Kočí, Anna (203 Czech Republic) -- Chvílová, Monika (203 Czech Republic) -- Stehlíková, Karolína (203 Czech Republic) -- Průchová, Hana (203 Czech Republic) -- Drozd, David (203 Czech Republic) -- Szturcová, Adéla (203 Czech Republic) -- Fišerová, Eliška (203 Czech Republic) -- Kašparová, Sabina (203 Czech Republic)
   Keywords in English: Multimedia Textbook; Theater; Secondary Schools; Upbringing and Education; Launch of the Textbook Theatrum.online

   Changed by: Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D., učo 16424. Changed: 11/3/2024 21:40.
  2. JEBAVÁ, Kateřina, Karolína STEHLÍKOVÁ and Berit BLUMAIEROVÁ. Závěrečná zpráva TAČR JAMUNI 2023 (Final Report on TAČR JAMUNI 2023). neuveden: neuveden. 22 pp. 2024.
   Name in Czech: Závěrečná zpráva TAČR JAMUNI 2023
   Name (in English): Final Report on TAČR JAMUNI 2023
   RIV: Research report. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Stehlíková, Karolína (203 Czech Republic) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Final Report; JAMUNI; DF JAMU;FA MUNI; cooperation

   Changed by: Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D., učo 16424. Changed: 11/3/2024 22:37.

  2023

  1. JEBAVÁ, Kateřina, Karolína STEHLÍKOVÁ, Berit BLUMAIEROVÁ, Martina MUSILOVÁ, David DROZD, Eliška KUBARTOVÁ, Barbora LIŠKA, Tereza TEERINK TURZÍKOVÁ, Adéla SZTURCOVÁ, Sabina KAŠPAROVÁ and Silvia VYVIJAL DIVÉKYOVÁ. Theatrum.online. Brno: Janáčkova akademie múzických umění. ISBN 978-80-7460-225-2. 2023.
   odkaz na multimediální učebnici
   Name in Czech: Theatrum.online
   Name (in English): Theatrum.online
   RIV: Textbook. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stehlíková, Karolína (203 Czech Republic) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Musilová, Martina (203 Czech Republic) -- Drozd, David (203 Czech Republic) -- Liška, Barbora (203 Czech Republic) -- Teerink Turzíková, Tereza (203 Czech Republic) -- Szturcová, Adéla (203 Czech Republic) -- Kašparová, Sabina (203 Czech Republic) -- Vyvijal Divékyová, Silvia (703 Slovakia)
   Keywords in English: Multimedia Textbook; Theater; secondary school; education

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 17/3/2024 18:02.
  2. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ, Karolína STEHLÍKOVÁ, Anna KOČÍ and Monika CHVÍLOVÁ. Workshop Theatrum.online (JAMUNI). 2023.
   Name (in English): Workshop Theatrum.online (JAMUNI)
   RIV: Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stehlíková, Karolína (203 Czech Republic) -- Kočí, Anna (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Chvílová, Monika (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Workshop; Theatrum.online;Multimedia Textbook; Hands-on Presentation; Pedagogues of Grammar and Secondary Schools;

   Changed by: Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D., učo 16424. Changed: 11/3/2024 17:51.

  2022

  1. JEBAVÁ, Kateřina. Actress forced to boring Motherhood and her Ascenscion to the Stage again. In vyžádaná přednáška. 2022.
   English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
   Keywords in English: action; communication; situation; early intervention; children with special needs; mimesis; sign and sign language; performance
   Type of participation: requested lecture
   International impact: yes

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 3/3/2023 10:00.
  2. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ, Lucie HLAVICOVÁ and Eliška FIŠEROVÁ. Workshop Dialog (Workshop on Dialog). 2022.
   stránky projektu
   Name (in English): Workshop on Dialog
   RIV: Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Hlavicová, Lucie (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Fišerová, Eliška (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Dialog; Hands-on; Nonverbal Communication; Communication; Focus Group; Artistic Experience; Theatre; Paedagogical Experience

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 3/3/2023 09:46.
  3. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ and Eliška FIŠEROVÁ. Workshop Maska (Workshop on Mask). 2022.
   stránky projektu
   Name (in English): Workshop on Mask
   RIV: Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Fišerová, Eliška (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Workshop; Mask; Focus Group; Hands-on; Creativity; Teachers; Artistic Experinece; Peadagogical Experience

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 3/3/2023 09:28.
  4. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ, Eliška FIŠEROVÁ and Katarína KAŠPÁRKOVÁ KOIŠOVÁ. Workshop Teatralita (Workshop on Theatricality). 2022.
   stránky projektu
   Name (in English): Workshop on Theatricality
   RIV: Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Fišerová, Eliška (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kašpárková Koišová, Katarína (703 Slovakia, belonging to the institution)
   Keywords in English: Workshop; Theatricality; Site-specific; Dramaturgy; Artistic Experience; Paedagogical Experience

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 3/3/2023 09:32.
  5. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ and Eliška FIŠEROVÁ. Workshop Vyprávění (Workshop on Narration). 2022.
   stránky projektu
   Name (in English): Workshop on Narration
   RIV: Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
   Jebavá, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Blumaierová, Berit (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Fišerová, Eliška (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Narration; Workshop; Focus Group; Voice; Theatre; Teachers

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 3/3/2023 09:46.

  2021

  1. JEBAVÁ, Kateřina, Berit BLUMAIEROVÁ, Hana PRŮCHOVÁ, David DROZD, Karolína STEHLÍKOVÁ and Martina MUSILOVÁ. Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí (JAMUNI) (Theatre, its methods and techniques as a simulator of communication skills and civic, social and interpersonal competences). 2021.
   Name (in English): Theatre, its methods and techniques as a simulator of communication skills and civic, social and interpersonal competences
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: theatre; education; competence development; shared artistic research

   Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 15/2/2024 17:04.

  2013

  1. JEBAVÁ, Kateřina. Výzkum tandemové komunikace prostřednictvím tvorby a analýzy inscenace. 2013.
   Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 17/6/2020 14:29.
Displayed: 23/4/2024 03:12