Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. SATKOVÁ, Naďa and Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Introduction – An Insight into the Political in the Doctoral Theatre Research. In Naďa Satková a Klára Škrobánková. Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2021. p. 5. ISBN 978-80-7460-188-0.
  English. Czech Republic.
  Keywords in English: theatre; conference; theatre research; doctoral studies
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 1/10/2021 08:53.
 2. SATKOVÁ, Naďa and Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-188-0.
  RIV: Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal. English. Czech Republic.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Škrobánková, Klára (203 Czech Republic)
  Keywords in English: theatre; conference; theatre research; doctoral studies; political theatre
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 1/10/2021 08:42.
 3. 2020

 4. SATKOVÁ, Naďa. Marie Mrázková a kultura pohybu (nejen operních) herců (Marie Mrázková and a culture of movement of (not only opera-) actors). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. p. 182-199. ISBN 978-80-7460-180-4.
  Name (in English): Marie Mrázková and a culture of movement of (not only opera-) actors
  RIV: Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: theatre; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Marie Mrázková; education; teachers; movement education
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 9/12/2020 10:28.
 5. SATKOVÁ, Naďa. Naučit studenty poctivé řemeslo (výuka Jarmily Lázničkové) (To teach students honest craft (Jarmila Lázničková’s teaching)). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. p. 100-112. ISBN 978-80-7460-180-4.
  Name (in English): To teach students honest craft (Jarmila Lázničková’s teaching)
  RIV: Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: theatre; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Jarmila Lázničková; education; teachers; acting
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 9/12/2020 10:19.
 6. SATKOVÁ, Naďa. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU (Outstanding Figures from the Theatre Faculty of JAMU). Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. 247 pp. ISBN 978-80-7460-180-4.
  Odkaz na webové stránky nakladatelství
  Name (in English): Outstanding Figures from the Theatre Faculty of JAMU
  RIV: Editorship of professional books. Czech. Czech Republic.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: theatre; JAMU; education; teachers; acting; educational dramatics; movement education; artistic recitation; Fialová; Gräfová; Karlík; Krátký; Kročil; Lakomý; Lázničková; Mrázková; Pernica; Skrbková; Svozilová; Ryšánková; Waltrová
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 4/5/2021 15:00.
 7. SATKOVÁ, Naďa. Práce na JAMU jako potěšení i poslání (výuka Rudolfa Krátkého) (Teaching at JAMU as a pleasure and a mission (Rudolf Krátký’s teaching)). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. p. 80-96. ISBN 978-80-7460-180-4.
  Name (in English): Teaching at JAMU as a pleasure and a mission (Rudolf Krátký’s teaching)
  RIV: Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: theatre; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Rudolf Krátký; education; teachers; acting
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 9/12/2020 09:37.
 8. 2019

 9. SATKOVÁ, Naďa. Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship. In Marco Galea and Szabolcs Musca. Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect Ltd. a The University of Chicago Press, 2019. p. 220-229. ISBN 978-1-78938-076-7.
  Name (in English): Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship
  RIV: Chapter(s) of a specialized book. English. United States of America.
  Satková, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: theatre; performance; spectator; community; collective work; role-playing; crowd psychology; identity; psychodrama; sociodrama; Remote X; Rimini Protokoll
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 17/4/2020 13:34.
 10. SATKOVÁ, Naďa. Projekt Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. In Paměť umělecké školy. 2019.
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: theatre; archive; research; memory of institution
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 3/2/2020 14:32.
 11. 2018

 12. SATKOVÁ, Naďa and Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-139-2.
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: theatre; theatre directing; theatre dramaturgy; acting; scenography; theatre management; media
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 3/2/2020 14:35.
 13. JOCHMANOVÁ, Andrea, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ and Jan MOTAL. Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě. In Perspektivy teatrologie 2. 2018.
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: divadlo; artistic research
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 24/2/2020 15:02.
Displayed: 22/10/2021 18:35