Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Aleje - Žonglérská a divadelní dílna (Aleje - Juggling and Theatre Workshop). 2021.
 2. KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Můj přítel Neil aneb Nejstudenější polévka na Mallorce (My Friend Neil or the Coldest Soup in Mallorca). Praha: Nakladatelství Klika, 2021. Edice Otevřeno. ISBN 978-80-7666-059-5.
 3. 2020

 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Aleje 2020 - Mezinárodní žonglérská a divadelní dílna (Aleje 2020 - International Juggling and Theatre Workshop). 2020.
 5. 2018

 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Mezinárodní žonglérská a divadelní dílna Aleje (International Juggling and Theatre Workshop Aleje). 2018.
 7. 2013

 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně (Studia Sportiva. Adapted Physical Activities 2013. Proceedings of the International Conference held in 23rd - 24th May 2013 in Brno, Czech Republic). In Brůžková, Lucie a kol. Studia Sportiva. Aplikované pohybové aktivity 2013. Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané 23. - 24. května 2013 v Brně. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta Sportovních Studií, Brno, 2013. p. 157-166. ISSN 1802-7679.
 9. 2007

 10. MIKOTOVÁ, Zoja, Veronika BROULÍKOVÁ and Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Darem tobě získávám i já. Divadlo, Neslyšící a cesta k radosti. (By Giving to You I Gain as Well. Theatre, the Deaf and the Way to Joy). In Sborník V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP Olomouc, 2007. p. 37-40. ISBN 978-80-244-1652-6.
Display details
Displayed: 2/7/2022 01:29