Informační systém JAMU
Zákon č.121/2000 Autorský zákon. http://www.zakonycr.cz/seznamy/121-2000-sb-zakon-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-(autorsky-zakon).html.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon č.121/2000 Autorský zákon. http://www.zakonycr.cz/seznamy/121-2000-sb-zakon-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-(autorsky-zakon).html
Autoři
Vydání
Další údaje
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému.
Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:54