Fišer, Z. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fišer, Z. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0
Authors
Edition
Other information
Changed by The record has been imported from the library system.
PrintDisplayed: 19/10/2021 13:39