MUSIL, Ondřej. Fenomén Newman: dynastie proslulých filmových skladatelů (The Newman Phenomenon: a Dynasty of Famous Film Composers). Opera PLUS. Praha, 2020. ISSN 1805-0433.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fenomén Newman: dynastie proslulých filmových skladatelů
Name (in English) The Newman Phenomenon: a Dynasty of Famous Film Composers
Authors MUSIL, Ondřej.
Edition Opera PLUS, Praha, 2020, 1805-0433.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal (not reviewed)
Field of Study 60400 6.4 Arts
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Music
Keywords (in Czech) Alfred Newman; Thomas Newman; David Newman; filmová hudba
Keywords in English Alfred Newman; Thomas Newman; David Newman; film music
Changed by Changed by: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D., učo 20751. Changed: 28/1/2022 20:19.
Abstract
Není jistě ničím neobvyklým, když v uměleckých kruzích jablko nepadá daleko od stromu, případně se oněch jablek urodí i více. Nestává se ale příliš často, aby byl génius v jablku obsažený rozséván tak vehementně jako v případě potomků, sourozenců a dalších příbuzných věhlasného filmového skladatele Alfreda Newmana. A řeč nemůže být ani o tom, že by si nastupující generace Newmanů vydobyla renomé pouze díky svému rodokmenu. Alfredovi synové Thomas a David jsou rovnocennými kolegy skladatelů stojících v současné době v první linii hudebně-filmové produkce.
Abstract (in English)
It is certainly common in artistic world for an apple not to fall far from a tree. However, it is not very often that the genius contained in the apple is sown as actively as in the case of the descendants, siblings and other relatives of the famous film composer Alfred Newman. And it can't be said that the next generation of Newmans have gained a reputation only thanks to their ancestry. Alfred's sons Thomas and David are equal colleagues of composers currently at the forefront of music film production.
PrintDisplayed: 17/8/2022 16:34