MUSIL, Ondřej. Meditativní pražskojarní zastaveníčko v Obecním domě (Meditative Prague Spring Serenade in the Municipal House). Opera PLUS. Praha, 2020. ISSN 1805-0433.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Meditativní pražskojarní zastaveníčko v Obecním domě
Name (in English) Meditative Prague Spring Serenade in the Municipal House
Authors MUSIL, Ondřej.
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Review
Field of Study 60400 6.4 Arts
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Music
Keywords (in Czech) Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK; Josef Suk; Arnold Schoenberg; Pražské jaro; Tomáš Brauner
Keywords in English Prague Symphony Orchestra; Josef Suk; Arnold Schoenberg; Prague Spring; Tomáš Brauner
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D., učo 20751. Changed: 24/1/2022 17:09.
Abstract
Další významný večer poněkud netradičního Pražského jara 2020 se nesl ve znamení moderny, a to v různém smyslu slova. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, známý svým širokým stylovým záběrem, volil pro první červnový koncert program velmi poutavý. K vyslechnutí byla díla Josefa Suka, konkrétně Meditace a Serenáda Es dur. Doplněna byla Zjasněnou nocí Arnolda Schönberga. Vše se odehrálo na domovské půdě orchestru, tedy ve Smetanově síni Obecního domu. Vedení orchestru, respektive jeho smyčcové sekce, se ujal Tomáš Brauner, jeho budoucí šéfdirigent.
Abstract (in English)
Another significant evening of the somewhat untraditional Prague Spring 2020 was marked by modernity in various ways. Prague Symphony Orchestra, known for its wide range of styles, chose a very attractive program for the first concert in June. The works of Josef Suk, specifically Meditation and Serenade in E flat major, were supplemented by Arnold Schönberg's Transfigured Night. Everything took place in the Smetana Hall of the Municipal House. Tomáš Brauner, the future chief conductor, took over the leadership of the orchestra and its string section.
PrintDisplayed: 17/8/2022 14:37