REPAŠSKÁ, Lucia. Tektonika stability a rutiny. In Jiřina Hoffmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 64-75. ISBN 978-80-7460-171-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tektonika stability a rutiny
Název česky Tektonika stability a rutiny
Název anglicky The Tectonics of Stability and Routine
Autoři REPAŠSKÁ, Lucia (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Brno, Tastes of Encounter, od s. 64-75, 12 s. 2020.
Nakladatel Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-171-2
Klíčová slova česky Setkání/Encounter; urbanismus; prostor; veřejný prostor; udržitelnost
Klíčová slova anglicky Setkání/Encounter; urbanism; space; public space; sustainability
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 18. 4. 2021 14:36.
Anotace
Studie v publikaci Tastes of Encounter, která reflektuje fenomén mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter a rozkrývá jednotlivé vrstvy jeho třicetileté existence. Kapitola Tektonika stability a rutiny – Města věčná a města věčně druhá se zabývá pozicí festivalu na mapě města Brna a různými aspekty jeho působení v městském, resp. veřejném prostoru. Na pozadí různých teoretických konceptů nazírá jeho roli katalyzátoru přetvářejícího místo v prostor, upozorňuje na aspekt dialogu a sdílení a poukazuje na možné strategie udržitelnosti a budoucí existence festivalu.
Anotace anglicky
A study in the publication Tastes of Encounter which reflects the phenomenon of the international festival of theatre schools Setkání/Encounter and reveals diverse layers of its thirty-year existence. The chapter The Tectonics of Stability and Routine – Eternal Cities and Cities Eternally in Second Place deals with the position of the festival on the Brno city map and various aspects of influencing urban, resp. public space. Against the background of various theoretical concepts, the study sees the festival role as a catalyst transforming place into space, draws attention to the aspect of dialogue and sharing, and points out possible strategies for sustainability and the future existence of the festival.
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2021 00:38