SATKOVÁ, Naďa. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU (Outstanding Figures from the Theatre Faculty of JAMU). Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. 247 pp. ISBN 978-80-7460-180-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osobnosti Divadelní fakulty JAMU
Name (in English) Outstanding Figures from the Theatre Faculty of JAMU
Authors SATKOVÁ, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 247 pp. 2020.
Publisher Nakladatelství JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Odkaz na webové stránky nakladatelství
Organization unit Faculty of Theatre
ISBN 978-80-7460-180-4
Keywords (in Czech) divadlo; Janáčkova akademie múzických umění; vzdělávání; pedagogové; herectví; dramatická výchova; pohybová výchova; umělecký přednes; Vlasta Fialová; Zdeňka Gräfová; Josef Karlík; Rudolf Krátký; Miloš Kročil; Ladislav Lakomý; Jarmila Lázničková; Marie Mrázková; Alexej Pernica; Lola Skrbková; Dana Svozilová; Jiřina Ryšánková; Marie Waltrová
Keywords in English theatre; JAMU; education; teachers; acting; educational dramatics; movement education; artistic recitation; Fialová; Gräfová; Karlík; Krátký; Kročil; Lakomý; Lázničková; Mrázková; Pernica; Skrbková; Svozilová; Ryšánková; Waltrová
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 4/5/2021 15:00.
Abstract
Kniha sestává ze třinácti studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Grafová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil). Zmínění vyučující se podíleli na formování jednotlivých oborů na JAMU, proto jsou studie dokladem o historii a zároveň ukazují kontinuitu vývoje této instituce. Autoři studií při výzkumu, zpracování a zhodnocení pedagogické činnosti osobností vycházeli z materiálů uložených na JAMU, v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, v archivu Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, CEDu a dalších. Podstatnou část výzkumu tvořily rovněž rozhovory s pamětníky (žáky nebo kolegy uvedených osobností).
Abstract (in English)
This collective monograph consists of thirteen studies on outstanding figures from the Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU), namely teachers of acting (Vlasta Fialová, Zdeňka Grafová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), educational dramatics (Alexej Pernica, Dana Svozilová), movement education (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) and artistic recitation (Miloš Kročil), all of whom contributed to the formation of the pedagogical methods used in various fields of study at JAMU. These studies present historical evidence and, at the same time, they show the continuity of these figures’ development. The authors of this monograph focused on researching, processing and evaluating the pedagogical activities of these personalities. Research was based on materials stored at JAMU, in the Department of Theater History of the Moravian Museum, in the archives of the Brno National Theater, Brno City Theater, Centre of Experimental Theatre and others. The important part of the research process, interviews with witnesses (students or colleagues) were.
PrintDisplayed: 8/12/2021 04:30