SATKOVÁ, Naďa. Marie Mrázková a kultura pohybu (nejen operních) herců (Marie Mrázková and a culture of movement of (not only opera-) actors). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. p. 182-199. ISBN 978-80-7460-180-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marie Mrázková a kultura pohybu (nejen operních) herců
Name (in English) Marie Mrázková and a culture of movement of (not only opera-) actors
Authors SATKOVÁ, Naďa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Osobnosti Divadelní fakulty JAMU, p. 182-199, 18 pp. 2020.
Publisher Nakladatelství JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Theatre
ISBN 978-80-7460-180-4
Keywords (in Czech) divadlo; Janáčkova akademie múzických umění; Marie Mrázková; vzdělávání; pedagogové; pohybová výchova
Keywords in English theatre; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Marie Mrázková; education; teachers; movement education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Changed: 9/12/2020 10:28.
Abstract
Studie popisuje kariéru a pedagogické metody Marie Mrázkové, pedagožky pohybové výchovy a jedné z významných osobností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU).
Abstract (in English)
The study describes the career and pedagogical methods of Marie Mrázková, a teacher of movement education and one of the outstanding figures from the Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU).
PrintDisplayed: 9/12/2021 15:22