Informační systém JAMU
KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka
Authors KULICHOVÁ, Radka.
Edition 2017.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) umělecké tlumočení, český znakový jazyk, překlad, neslyšící tlumočník, inscenace srozumitelná pro neslyšící publikum
Keywords in English Performing Arts Interpreting, Czech sign language, translation, deaf interpreter, production that deaf audience could understand
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22/6/2020 15:42.
Abstract
Tato studie je popisem „artistic reasearch“ přípravy umělecky tlumočené inscenace Alenka v říši znaků do českého znakového jazyka. Na přípravě i realizaci inscenace se podíleli velkou měrou i samotní neslyšící tlumočníci, což zajišťuje vyšší kvalitu a vyšší míru srozumitelnosti pro neslyšící diváky. Studie obsahuje rozbor jednotlivých obrazů s popisem jejich vytváření a postupu při pře-kladu do českého znakového jazyka.
Displayed: 29/9/2022 10:56