KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka
Authors KULICHOVÁ, Radka.
Edition 2017.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) umělecké tlumočení, český znakový jazyk, překlad, neslyšící tlumočník, inscenace srozumitelná pro neslyšící publikum
Keywords in English Performing Arts Interpreting, Czech sign language, translation, deaf interpreter, production that deaf audience could understand
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22. 6. 2020 15:42.
Abstract
Tato studie je popisem „artistic reasearch“ přípravy umělecky tlumočené inscenace Alenka v říši znaků do českého znakového jazyka. Na přípravě i realizaci inscenace se podíleli velkou měrou i samotní neslyšící tlumočníci, což zajišťuje vyšší kvalitu a vyšší míru srozumitelnosti pro neslyšící diváky. Studie obsahuje rozbor jednotlivých obrazů s popisem jejich vytváření a postupu při pře-kladu do českého znakového jazyka.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf   File version Homolová, N. 22. 6. 2020

Properties

Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf
Address for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf
Address within Manager
https://is.jamu.cz/auth/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 15:42

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
  • a concrete person BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS., učo 5540
Attributes
 

kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
662,4 KB
Hash md5
82c0363245cd9d98b5fcbebee7639709
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 15:42

kulichova-alenka-2017-as-difa.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.txt
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12464/kulichova-alenka-2017-as-difa.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
132,4 KB
Hash md5
b0a965a878f6a6fd496bea7e8bb50bb0
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 15:43
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 12. 2022 15:30