PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. RAZZLE DAZZLE. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name RAZZLE DAZZLE
Authors PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita.
Edition 2017.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Michal HóR Horáček, Jiří Bartovanec, Jiří Lukeš, Jan Razima, Pablo Picasso, Tanec, Současný tanec, RAZ-ZLE DAZZLE, RAZZLE DAZZLE Emotion, Intermedialita, Transmedialita, Hypermedialita, Performance, Choreografie, Světlo, Světelný design, Prostor, Film, Fotografie, Guernica, Válka, Pragovka
Keywords in English Michal HóR Horáček, Jiří Bartovanec, Jiří Lukeš, Jan Razima, Pablo Picasso, Dance, Contemporary dance, RAZZLE DAZZLE, RAZZLE DAZZLE Emotion, Intermediality, Transmediality, Hypermediality, Performance, Choreography, Light, Light design, Space, Film, Photography, Picture, Guernica, War, Pragovka
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22/6/2020 15:38.
Abstract
Studie si bere za cíl zkoumat dvě zobrazení filmové a divadelní - jednoho představení současného tance RAZZLE DAZZLE nahlížené dvěma metaforami současného vědeckého diskurzu, intermediality a transmedality, které v úvodu definuji v návaznosti na studie současné německé teatrologické literatury, konkrétně studie Uwe Wirtha. Další z otázek je specifičnost podmínek vnímání diváka v intermediálním/ transmediálním představení. V tomto ohledu mohou plánované analýzy pomoci pochopit specifičnost a konvence ztvárnění a vnímání médií a přispět k posílení mediální kompetence publika.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
dvorakova-razzle-dazzle.pdf   File version Homolová, N. 22/6/2020

Properties

Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf
Address for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf
Address within Manager
https://is.jamu.cz/auth/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:38, Mgr. Nikola Homolová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková, Ph.D., učo 16425
  • a concrete person Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
Attributes
 

dvorakova-razzle-dazzle.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
727,2 KB
Hash md5
067c1b1e0008c099945714065799ed05
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:38

dvorakova-razzle-dazzle.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.txt
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12462/dvorakova-razzle-dazzle.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
60,8 KB
Hash md5
69f70ec59d657ebfbda2c274f44b6585
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/1/2022 17:06