Informační systém JAMU
HOFFMANOVÁ, Radka. Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte
Authors HOFFMANOVÁ, Radka.
Edition 2017.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Film, estetika, film pre mládež, mládež, Berlinale, DFI
Keywords in English Film, aesthetics, film for youth, youth, Berlinale, DFI
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22. 6. 2020 15:25.
Abstract
Štúdia pojednáva o postavení filmu pre mládež a jeho dôležitosti na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v Dánskom filmovom inštitúte. Taktiež poskytuje vhľad do dramaturgie fes-tivalovej sekcie Generation 14plus spolu s uvažovaním o filme pre mládež v jednej z jeho kľúčo-vých inštitúcii v Európe.
Displayed: 14. 8. 2022 01:45