HOFFMANOVÁ, Radka. Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte
Authors HOFFMANOVÁ, Radka.
Edition 2017.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Film, estetika, film pre mládež, mládež, Berlinale, DFI
Keywords in English Film, aesthetics, film for youth, youth, Berlinale, DFI
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22/6/2020 15:25.
Abstract
Štúdia pojednáva o postavení filmu pre mládež a jeho dôležitosti na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v Dánskom filmovom inštitúte. Taktiež poskytuje vhľad do dramaturgie fes-tivalovej sekcie Generation 14plus spolu s uvažovaním o filme pre mládež v jednej z jeho kľúčo-vých inštitúcii v Európe.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf   File version Homolová, N. 22/6/2020

Properties

Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf
Address for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf
Address within Manager
https://is.jamu.cz/auth/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:24

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person MgA. Radka Hoffmanová, učo 15007
  • a concrete person Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
Attributes
 

radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
832,3 KB
Hash md5
02bef4a9da7bbbf4ed8060c2add516db
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:24

radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.txt
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12457/radka-hoffmanova_postavenie-filmu-pre-mladez_sablona.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
94,2 KB
Hash md5
d24d8ed2eaac16ef460d1578b4529ac6
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/6/2022 23:58