KULICHOVÁ, Radka. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Písně V+W tlumočené do znakového jazyka
Authors KULICHOVÁ, Radka.
Edition 2016.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) umělecké tlumočení, znakový jazyk, Osvobozené divadlo, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek
Keywords in English Performing Arts Interpreting, Sign Language, Liberated Theatre, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Jezek
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22/6/2020 15:04.
Abstract
Tato studie reflektuje vznik pásma písní Jiřího Voskovce a Jana Wericha tlumočených do českého znakového jazyka. Kromě základních poznatků o znakovém jazyce, uměleckém tlumočení a nejvýznamnějších představitelích Osvobozeného divadla je zde uvedena analýza jedenácti písní tlumočených do českého znakového jazyka. Dále je uveden výčet realizovaných vystoupení včetně krátké reflexe od diváků a účastníků workshopů na středních školách pro studenty se sluchovým postižením.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
kulichova-pisne-v-w-1.pdf   File version Homolová, N. 22/6/2020

Properties

Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf
Address for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf
Address within Manager
https://is.jamu.cz/auth/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:04, Mgr. Nikola Homolová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
  • a concrete person BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS., učo 5540
Attributes
 

kulichova-pisne-v-w-1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
9be9cd5ac4f5f04590391e4da8099d6e
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:04

kulichova-pisne-v-w-1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.txt
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12452/kulichova-pisne-v-w-1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
93,7 KB
Hash md5
b3ff42ffce5ff88fffb73f4b1069e292
Uploaded/Created
Mon 22/6/2020 15:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/1/2022 07:43