HLAVICOVÁ, Lucie. Analýza studijních materiálů a pedago-gických postupů vyuţívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza studijních materiálů a pedago-gických postupů vyuţívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání
Autoři HLAVICOVÁ, Lucie.
Vydání 2016.
Další údaje
Typ výsledku Projekty výzkumu a vývoje
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova česky Výchova, vzdělávání, tvorba, film, audiovize, multimediální tvorba, filmová a audiovizuální výchova, filmová a audiovizuální tvorba, studenti, pedagogové, přístupy, krátké filmy, technika, analýza, literatura, knihy, publikace
Klíčová slova anglicky Audiovisual and film education, education, film, audiovisual, multimedia, courses, workshops, films, short films, students, teachers, techniques, analyses, literature, books, publications
Štítky Akademické studie
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Změněno: 22. 6. 2020 14:07.
Anotace
Tématem tohoto výzkumu je výuka filmové a audiovizuální výchovy v neformálním sektoru vzdělávání. Do výzkumu bylo zařazeno 6 kurzů, zabývajících se výukou tvorby animovaného a hraného filmu. Výstupem všech těchto kurzů byla krátká audiovizuální díla. Jednotlivé kurzy byly ve studii podrobně analyzovány. Detailně byla rozebrána metoda teoretické i praktické výuky, včetně rozboru natočených děl. Cílem tohoto výzkumu bylo popsat zvolené přístupy k výuce audiovizuální a filmové tvorby a zhodnotit moţnosti jejich uplatnění v oblasti filmového a audiovizuálního vzdělávání obecně.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
hlavicova-analyza-stud_www.pdf   Verze souboru Homolová, N. 22. 6. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.jamu.cz/auth/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf
Adresa ze světa
https://is.jamu.cz/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf
Adresa do Správce
https://is.jamu.cz/auth/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.jamu.cz/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf?info
Vloženo
Po 22. 6. 2020 14:07, Mgr. Nikola Homolová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MgA. Lucie Hlavicová, učo 16391
  • osoba Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
Atributy
 

hlavicova-analyza-stud_www.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jamu.cz/auth/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf
Adresa ze světa
http://is.jamu.cz/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
5d83471107e73fb17df4ddaf74ccb7f8
Vloženo
Po 22. 6. 2020 14:07

hlavicova-analyza-stud_www.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jamu.cz/auth/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.txt
Adresa ze světa
http://is.jamu.cz/publication/12444/hlavicova-analyza-stud_www.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
192,1 KB
Hash md5
9ddfc3e1b97423b5383f37cc6a7e3b34
Vloženo
Po 22. 6. 2020 14:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 6. 2021 15:04