Informační systém JAMU
KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ and Anna VOTRUBOVÁ. Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ
Authors KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ and Anna VOTRUBOVÁ.
Edition 2015.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Poloprofesionální soubor, festival, setkání, mezinárodní, Ateliér Divadlo a výchova, Reverzní dveře, vyso-koškolské divadlo, inscenace s neprofesionální skupinou
Keywords in English Semiprofessional group, festival, event, international, Studio of Theatre and Education, Reversing Door, college theatre, theatre performance with non-professional group
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22. 6. 2020 13:57.
Abstract
Studie zpracovává výzkum amatérských/poloprofesionálních divadelních souborů při vysokých školách a univerzitách v zahraničí, jeţ se zúčastnily mezinárodního setkání studentského divadla RITU 2015 pořá-daného Divadelní univerzitou Franche-Comté (Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté - TUFC) v Besançonu ve Francii. Studie představuje významná uskupení, jeţ by se v charakteristikách přiblíţila souboru fungujícímu v Ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU v Brně – souboru Reverzní dveře, jako zásadní moţnou inspiraci pro budoucí existenci souboru, ale i pro širší oborové smýšlení v oblasti divadel-ní tvorby s neprofesionální skupinou směřující k veřejné prezentaci před domácím i mezinárodním publikem.
Displayed: 24. 5. 2022 21:59