KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ and Anna VOTRUBOVÁ. Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ
Authors KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ and Anna VOTRUBOVÁ.
Edition 2015.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Poloprofesionální soubor, festival, setkání, mezinárodní, Ateliér Divadlo a výchova, Reverzní dveře, vyso-koškolské divadlo, inscenace s neprofesionální skupinou
Keywords in English Semiprofessional group, festival, event, international, Studio of Theatre and Education, Reversing Door, college theatre, theatre performance with non-professional group
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 22. 6. 2020 13:57.
Abstract
Studie zpracovává výzkum amatérských/poloprofesionálních divadelních souborů při vysokých školách a univerzitách v zahraničí, jeţ se zúčastnily mezinárodního setkání studentského divadla RITU 2015 pořá-daného Divadelní univerzitou Franche-Comté (Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté - TUFC) v Besançonu ve Francii. Studie představuje významná uskupení, jeţ by se v charakteristikách přiblíţila souboru fungujícímu v Ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU v Brně – souboru Reverzní dveře, jako zásadní moţnou inspiraci pro budoucí existenci souboru, ale i pro širší oborové smýšlení v oblasti divadel-ní tvorby s neprofesionální skupinou směřující k veřejné prezentaci před domácím i mezinárodním publikem.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf   File version Homolová, N. 22. 6. 2020

Properties

Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf
Address for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf
Address within Manager
https://is.jamu.cz/auth/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.jamu.cz/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 13:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person MgA. Kamila Konývková Kostřicová, učo 12828
  • a concrete person MgA. Lucie Prouzová, učo 16568
  • a concrete person MgA. Anna Votrubová, učo 16585
  • a concrete person Mgr. Nikola Homolová, učo 20375
Attributes
 

kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,6 MB
Hash md5
1d0f363e4357f9dd2291389e3744f574
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 13:57

kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.jamu.cz/auth/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.txt
Address for the users outside IS
http://is.jamu.cz/publication/12439/kostricova-prouzova-votrubova-vyzkum-poloprofesionalnich-divadelnich-souboru.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
226,4 KB
Hash md5
7b53dfd1c19d82f8489b004f7365fb75
Uploaded/Created
Mon 22. 6. 2020 13:59
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 10. 8. 2022 15:57