Informační systém JAMU
KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ a Anna VOTRUBOVÁ. Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ
Autoři KONÝVKOVÁ KOSTŘICOVÁ, Kamila, Lucie PROUZOVÁ a Anna VOTRUBOVÁ.
Vydání 2015.
Další údaje
Typ výsledku Projekty výzkumu a vývoje
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova česky Poloprofesionální soubor, festival, setkání, mezinárodní, Ateliér Divadlo a výchova, Reverzní dveře, vyso-koškolské divadlo, inscenace s neprofesionální skupinou
Klíčová slova anglicky Semiprofessional group, festival, event, international, Studio of Theatre and Education, Reversing Door, college theatre, theatre performance with non-professional group
Štítky Akademické studie
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Změněno: 22. 6. 2020 13:57.
Anotace
Studie zpracovává výzkum amatérských/poloprofesionálních divadelních souborů při vysokých školách a univerzitách v zahraničí, jeţ se zúčastnily mezinárodního setkání studentského divadla RITU 2015 pořá-daného Divadelní univerzitou Franche-Comté (Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté - TUFC) v Besançonu ve Francii. Studie představuje významná uskupení, jeţ by se v charakteristikách přiblíţila souboru fungujícímu v Ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU v Brně – souboru Reverzní dveře, jako zásadní moţnou inspiraci pro budoucí existenci souboru, ale i pro širší oborové smýšlení v oblasti divadel-ní tvorby s neprofesionální skupinou směřující k veřejné prezentaci před domácím i mezinárodním publikem.
Zobrazeno: 26. 9. 2022 17:13