Informační systém JAMU
HERČÍKOVÁ, Barbora. Paradox Rimini Protokoll. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paradox Rimini Protokoll
Authors HERČÍKOVÁ, Barbora.
Edition 2014.
Other information
Type of outcome Research and development projects
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Theatre Faculty
Keywords (in Czech) Text Rimini Protokoll, experti všedního dne, Situation Rooms
Keywords in English Rimini Protokoll, Experts of the everyday, Situation Rooms
Tags Akademické studie
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Changed: 19. 6. 2020 11:51.
Abstract
Studie Paradox Rimini Protokoll se podrobněji zabývá problematikou klíčového pojmu divadelní platformy Rimini Protokoll: „experti všedního dne“. V první části jsou shrnuty základní principy práce s „experty“, jejich jevištní působení a vztah k tématu autenticity. Poté jsou na základě hloubkové analýzy projektu Situation Rooms pojmenovány hlavní problematické jevy, které se ve vztahu k „expertům“ a autenticitě projevují v jejich současné produkci.
Displayed: 20. 5. 2022 10:15