Informační systém JAMU
STRNAD, David. Technika Lestera Hortona v obrazech. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7460-160-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Technika Lestera Hortona v obrazech
Název anglicky Lester Horton's Technique in Pictures
Autoři STRNAD, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 436 s. 2019.
Nakladatel Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60400 6.4 Arts
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-160-6
Klíčová slova anglicky Lester Horton; Lester Horton's technique; dance; dance pedagogues
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 10. 4. 2020 21:20.
Anotace
Dílo Davida Strnada Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures se snaží zaplnit bílé místo mezi českojazyčnými dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, toužícími se seznámit s technikou Lestara Hortona. Strnad volí formu kreslených siluet a v doprovodném textu tuto metodologii vysvětluje a dostatečně obhajuje její názornost a použitelnost v praxi. Veškeré české texty i popisky k obrázkům jsou souběžně přeloženy do angličtiny, tudíž mohou posloužit i zahraničním zájemcům o uplatnění této metody v praxi.
Anotace anglicky
The publication strives to fill white space of the Czech-language materials about the described method; it is a detailed visual manual for dancers and dance pedagogues, who long to acquaint themselves with the Lester Horton’s technique. For the book, David Strnad chooses the form of silhouette drawings; this methodology and its illustrative nature and usability in the dance practice he sufficiently justifies and explains in the accompanying text. All Czech texts and captions are simultaneously translated into English, so they can also be used by foreign people interested in applying this method in practice.
Zobrazeno: 14. 8. 2022 02:20