NOVOTNÁ, Iveta. Work with the principles of radio journalism in radio drama. In 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory (Experince as a Research Method in Performing Arts). 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Work with the principles of radio journalism in radio drama
Název česky Využití publicistických principů v rozhlasových hrách
Autoři NOVOTNÁ, Iveta.
Vydání 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory (Experince as a Research Method in Performing Arts), 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova česky Rozhlasová hra; publicistika; principy; drama; tvorba; nové postupy
Klíčová slova anglicky Radio play; Radio Drama; journalism; creation; new ways
Štítky Publicistika v rozhlasové hře
Změnil Změnila: MgA. Iveta Novotná, učo 17363. Změněno: 30. 3. 2020 11:29.
Anotace
There are many radio dramas which are based on the principles of radio journalism. They often work with them so much that these dramas sound like common radio broadcasts. This special genre developed at the beginning of radio broadcasting, and it is still developing now. How these principles are used in radio drama is the central theme of my doctoral research. I think that many listeners and also authors do not realize the importance of this kind of radio play in history (it was this genre which opened up new options for radio broadcasting) and its present role is not negligible. My presentation would be divided into two parts. At first, I would like to talk about these radio dramas in general (definition, characteristics, development, examples...). In the second part, I would like to focus on the international festival Prix Europa in Berlin (October 6-12), the biggest festival for television or radio artists. My doctoral research is based on the premise that the principles of radio journalism are often used in radio drama. Second part of my presentation would be focused on this premise. Optics of this festival, I would like to find out if this premise is true, and why. If possible, I would like to play selected samples of this phenomenon.
Anotace česky
Existuje mnoho rozhlasových her, které stojí na principech rozhlasového zpravodajství a publicistiky. Často s nimi pracují do takové míry, že svou formou můžou připomínat běžné rozhlasové vysílání. Tento zcela specifický žánr rozhlasového dramatu vznikl už v počátcích rozhlasového vysílání a neustále se vyvíjí. Hlavním tématem mé disertační práce je právě využití těchto principů v rozhlasové hře. Myslím si, že mnoho posluchačů a dokonce i autorů si dnes neuvědomuje důležitost tohoto žánru v rozhlasové historii (měl zcela zásadní podíl na vývoji rozhlasového vysílání) a ani jeho současná pozice v rozhlasovém vysílání není zanedbatelná. Můj konferenční příspěvek bude rozdělen na dvě části. V první bych ráda mluvila o využití publicistiky a zpravodajství v rozhlasových hrách v obecné rovině (definice, charakteristika, vývoj, zástupci,...). Ve druhé části se chci zaměřit na mezinárodní festival Prix Europa v Berlině (6. - 12. října), největší festival určený televizním a rozhlasovým tvůrcům. Můj výzkum je založen na předpokladu, že zpravodajské a publicistické principy jsou v rozhlasových hrách často využívány. Právě druhá část mého příspěvku by měla optikou festivalu Prix Europa tento předpoklad potvrdit či vyvrátit. Pokud to bude možné, ráda bych během svého příspěvku pustila i vybrané ukázky tohoto fenoménu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Konference_Plny_text_Work_with_the_principles_of_radio_journalism_in_radio_drama.docx Licence Creative Commons Novotná, I. 30. 3. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MgA. Iveta Novotná, učo 17363
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 16. 1. 2021 18:17