Přijímací řízení 2022 bakalářské obory

Duchovní hudba

Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

Studium

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v oblasti duchovní hudby. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  Studium připraví absolventa oboru duchovní hudba pro samostatnou uměleckou činnost a vybaví jej potřebnými dovednostmi i teoretickými znalostmi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • funkce uměleckého ředitele chrámového kůru
  • pedagog ZUŠ
 • Uplatnění absolventa

  funkce uměleckého ředitele chrámového kůru, pedagog ZUŠ

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Gregoriánský chorál, Liturgika

1
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
1
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Duchovní hudba
Zkratka
DUCHHUD
Kód
8201R009
Typ
bakalářský
Titul
BcA.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B8201 B-HUDUM Hudební umění