Přijímací řízení 2020 navazující magisterské obory

Hra na violu

Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Studium

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou strunných nástrojů. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  "Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

  - má hlubokou znalost v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie a estetiky

  - orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - ovládají základní principy pedagogické práce

  - podrobně se orientují v soudobých trendech metodiky

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích
 • Uplatnění absolventa

  sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru, vedoucí nebo člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

Informace o oboru

Obor
Hra na violu
Zkratka
VIOLA
Kód
8201T033
Typ
magisterský navazující
Titul
MgA.
Akreditace
do 31. 3. 2022
Program
N8201 N-HUDUM Hudební umění

Obor zajišťuje: