Přijímací řízení 2020 navazující magisterské obory

Historická interpretace

Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Studium

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  "Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

  - má hlubokou znalost v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie a estetiky

  - orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - ovládají základní principy pedagogické práce

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s orchestrem
  • sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů
 • Uplatnění absolventa

  Sólista vystupující s orchestrem, sólista pořádající vlastní recitály, hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí, vedoucí nebo člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

Informace o oboru

Obor
Historická interpretace
Zkratka
SHUDBAN
Kód
8201T111
Typ
magisterský navazující
Titul
MgA.
Akreditace
do 31. 7. 2020
Program
N8201 N-HUDUM Hudební umění