Metodické centrum

Kurz 1 Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Celoživotní vzdělávání, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě.

Studium

  • Další informace

    Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

    Čtyřsemestrální kurz- hodinová dotace 160 hodin výuky hromadných předmětů a 40 hodin výuky individuálních předmětů (Hra na klavír a Vyučovatelská praxe) za čtyřsemestrální kurz. Posluchači mají možnost si objednat i další individuální předměty, které nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

    Poplatek činí 9 000,- Kč za dva semestry, zahrnuje hromadné lekce a výše uvedené lekce individuální.

    Poplatek za každou další (volitelnou) individuální lekci je 250,- Kč.

    O Metodickém centru:

    Metodické centrum je akreditováno jako systém navazujících kurzů 1-5, přičemž ve 3. a 4. kurzu může pedagog setrvat opakovaně, neboť se tam přednášky neopakují a náplň je průběžně proměňována podle aktuální situace v klavírní pedagogice. Nástup nových posluchačů do K2, K3, K4 a K5 je možný jen výjimečně po odpovídajícím zdůvodnění. Absolventi VŠ, kteří mají SZZ z Metodiky klavírní hry nebo Didaktiky klavírní hry mohou bez dalšího zdůvodnění nastoupit přímo do kurzů 2-4.

    Kurz 5 je dvousemestrální kurz určen pro absolventy kurzů MC nebo při přerušení docházky do kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných důvodů.

    V Kurzu 1 je v ceně započítáno v každém ročníku 10 lekcí Hry na klavír a 10 lekcí Vyučovatelské praxe. Pokud si posluchač vybere jiné individuální přeměty, zaplatí za každou objednanou individuální hodinu 250 Kč.

    Kompletní informace o jednotlivých kurzech a vyučovaných předmětech Metodického centra naleznete na: https://hf.jamu.cz/verejnost/metodicke-centrum/

    Metodické Centrum nabízí možnost platby za hromadnou výuku po semestrech. Individuální konzultace musí být uhrazeny v plném počtu, ve kterém byly objednány. Při přiobjednání individuálních konzultací pro druhý semestr, je potřeba uhradit platbu nejpozději do 31. 1. 2021.

13
uchazečů
bylo loni přijato

Informace o oboru

Obor
Kurz 1 Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury
Zkratka
MC001
Kód
MC001
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
-
Program
CM001 METC Metodické centrum

Obor zajišťuje: