Přijímací řízení 2022 bakalářské obory

Hra na varhany

Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

Studium

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  Absolvent je obeznámen s tzv. historicky-poučenou interpretací, stylovým rejstříkovaním a dalšími specifickými problémy svého oboru

  - je připraven profesionálně interpretovat repertoár základních stylových období

  - je vybaven teoretickými a praktickými zn

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit v různých komorních seskupeních
  • zastávat místo varhaníka v kostele
  • doprovázet instrumentalisty a zpěváky
  • vyučovat na ZUŠ a konzervatořích
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

1
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
2
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Hra na varhany
Zkratka
VARHANY
Kód
8201R085
Typ
bakalářský
Titul
BcA.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B8201 B-HUDUM Hudební umění