Univerzita 1.věku, 2 běh

#buďjamák

Celoživotní vzdělávání, forma: Univerzita třetího věku.

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacím běhu

  Stránky projektu

  #buďjamák je volnočasový vzdělávací program Divadelní fakulty JAMU, vytvořený ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU. Jde o program na bázi juniorské univerzity, s teoretickou i praktickou náplní. V rámci programu nabízíme pět intenzivních dní se semináři a workshopy. V rámci jednoho dne se účastníci setkají s umělci, teoretiky a pedagogy umění i dalšími odborníky z oboru. Teoretická část programu bude obsahovat přednášky o divadle, praktická část pak ve stejném dni poskytne tvůrčí dílny s kreativní náplní. Zájemci si formou časové soutěže sami vybírají z nabídky seminářů a worskhopů.

  Program nabízí možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu, samostatnost a schopnost formulovat myšlenky, sdílet je s ostatními, spolupracovat I diskutovat.. Tuto aktivitu pokládáme za první krok pro vytvoření dialogu mezi pedagogy středních škol a umělci, pro lepší zapojování kreativních oborů do vzdělávání mladých.

 • Podmínky přijetí

 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  40

Studium

 • Cíle

  Stránky projektu

  #buďjamák je volnočasový vzdělávací program Divadelní fakulty JAMU, vytvořený ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU. Jde o program na bázi juniorské univerzity, s teoretickou i praktickou náplní. V rámci programu nabízíme pět intenzivních dní se semináři a workshopy. V rámci jednoho dne se účastníci setkají s umělci, teoretiky a pedagogy umění i dalšími odborníky z oboru. Teoretická část programu bude obsahovat přednášky o divadle, praktická část pak ve stejném dni poskytne tvůrčí dílny s kreativní náplní. Zájemci si formou časové soutěže sami vybírají z nabídky seminářů a worskhopů.

  Program nabízí možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu, samostatnost a schopnost formulovat myšlenky, sdílet je s ostatními, spolupracovat I diskutovat.. Tuto aktivitu pokládáme za první krok pro vytvoření dialogu mezi pedagogy středních škol a umělci, pro lepší zapojování kreativních oborů do vzdělávání mladých.

 • Uplatnění absolventa

  Program nabídne mladým lidem možnost objevit vlastní skryté talenty, rozvinout kreativitu a přispěje k celkovému rozvoji osobností. Poskytne možnost zorientovat se ve studijní nabídce DF JAMU a KDS FF MU. Rádi bychom byli také základem pro větší zapojování divadelního umění do vzdělávání mladých lidí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Podrobnosti:

  Stránky projektu

 • Další informace

  K účasti na programu #buďjamák je nutné se řádně přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, zveřejněného na IS JAMU a zaplatit zápisné do stanovené lhůty. Registrační formulář si, prosím, vytiskněte, podle pokynů vyplňte a pošlete nám oskenovaný zpět. Po přijetí přihlášky Vám zašleme platební údaje. Pro účastníky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí máme vyhrazeno 5 míst s odpuštěním zápisného, tato místa nabízíme také zájemcům z Ukrajiny. Doložení této skutečnosti s Vámi budeme řešit individuálně.

  Program je určený pro mládež ve věku 15 -19 let. Minimální věk 15 let je závazný k datu zahájení programu, horní věková hranice není omezena, pokud se jedná o studenta nebo čerstvého absolventa střední školy.

  Úspěšným absolventem programu je účastník, který absolvuje alespoň 75% workshopů a přednášek. Takový účastník získá na konci programu diplom z rukou člena vedení Divadelní fakulty JAMU.

  Vyhrazujeme si právo na změny v rozvrhu nabízených workshopů v případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů

40
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme

Informace o oboru

Obor
#buďjamák
Zkratka
U1V001
Kód
U1V001
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
-
Program
U1V01 U-U1V Univerzita 1.věku

Obor zajišťuje: