Kurz 4 Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe

Celoživotní vzdělávání

Kurz 4 Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe

Metodické centrum

Hudební fakulta Metodické centrum celoživotní kombinované,   čeština