Audiovisual Media and Theatre

Bachelor's Studies

Audiovisual Media and Theatre

Přijímací řízení 2023 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, VDN BcA

Theatre Faculty Media and the Dramatic Arts full-time,   Czech