Divadelní fakulta
Divadelní fakulta

Dramatická tvorba a média

Přijímací řízení 2024 BcA ATD, DP, JT

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Audiovizuální tvorba a divadlo

prezenční