Hudební fakulta
Hudební fakulta

Hra na dechové nástroje

Přijímací řízení 2024 navazující magisterské obory

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 6. 5. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Hra na fagot

prezenční

Hra na flétnu

prezenční

Hra na hoboj

prezenční

Hra na klarinet

prezenční

Hra na lesní roh

prezenční

Hra na trombon

prezenční

Hra na trubku

prezenční

Hra na tubu

prezenční