Type of studies
Krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
(studies does not have to lead to a higher-education diploma)