Theatre Management

Bachelor's Studies

Theatre Management

Přijímací řízení 2023 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, VDN BcA

Theatre Faculty Theatre Management and Stage Technology full-time,   Czech