Kurz 3 Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry

Celoživotní vzdělávání

Kurz 3 Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry

Metodické centrum

Hudební fakulta Metodické centrum celoživotní kombinované,   čeština