Kurz 1 Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Celoživotní vzdělávání

Kurz 1 Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Metodické centrum

Hudební fakulta Metodické centrum celoživotní kombinované,   čeština