Theater management

Bachelor's Studies

Theater management

Přijímací řízení 2021 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, BcA

Faculty of Theatre Theater management and stage technology full-time,   Czech