Hudební fakulta
Hudební fakulta

Hra na strunné nástroje

Přijímací řízení 2024 bakalářské obory

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Hra na housle

prezenční

Hra na kontrabas

prezenční

Hra na kytaru

prezenční

Hra na violoncello

prezenční

Hra na violu

prezenční