Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Bakalářské studium

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Přijímací řízení 2020 bakalářské obory

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština