Jazzová interpretace

Bakalářské studium

Jazzová interpretace

Přijímací řízení 2020 bakalářské obory

Hudební fakulta Hudební umění prezenční,   čeština