E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nadoktorské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Divadelní fakulta
Dramatická umění
Dramatická umění

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 doktorské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě