E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • obor Hra na lesní roh (změnit) • přijímací řízení HF do 14. 4. 2019

Hudební fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Hudební umění, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

HF: Hra na lesní roh
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou dechových nástrojů. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  "Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

  - má hlubokou znalost v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie a estetiky

  - orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - ovládají základní principy pedagogické práce

  - podrobně se orientují v soudobých trendech metodiky

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích
 • Uplatnění absolventa

  sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru, vedoucí nebo člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

 • Informace o studijním oboru

  Katedra dechových nástrojů nabízí studentům možnost vzdělání v tradičních interpretačně zaměřených studijních oborech - Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na fagot, Hra na lesní roh, Hra na trubku, Hra na trombon a Hra na tubu v bakalářském i magisterském stupni. Absolventi těchto oborů jsou připraveni pro široké spektrum umělecké činnosti (angažmá v symfonickém a operním orchestru, v komorních orchestrech a v různých komorních souborech) a díky dostatečnému odborně teoretickému vzdělání může jejich činnost zahrnovat také odbornou pedagogiku, použitelnou při výuce na ZUŠ. V dalších oborech, mladších, které vycházejí vstříc novým potřebám – Hra na basetový roh, Hra na anglický roh, Hra na basklarinet, Hra na Wagnerovu tubu Hra na pikolu a Hra na altový trombon (bakalářský stupeň) - jsou absolventi specializováni pro konkrétní zaměření.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  0

 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  1

 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  1

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě